Test dezinfekcijsko sredstvo v Špesovem domu

V Špesovem Domu za starejše na Vojniku smo skupaj z izvajalcem socialnega varstva, starejših od 65 let Senecura Vojnik d.o.o., začeli testirati senzorske dozatorje za razkuževanje rok in dezinfekcijska sredstva Germstar.

Cilj testa je preveriti učinkovitost in uporabo sistemov Germstar v primerjavi s sistemom ki je trenutno v uporabi.

Primerjali bomo:

  • uporabnost in uporabo
  • porabo razkužila na mesečni ravni
  • učinkovitost dezinfekcijskega sredstva za roke Germstar
Za maksimalni učinek smo uporabili tekoče dezinfekcijsko sredstvo Germstar Original in samostoječe senzorske dozatorje Germstar 946ml .

V ustanovah v katerih skrbijo za starejše, kot je Špesov Dom Vojnik, je razkuževanje rok še posebaj pomembno, saj so starejši ljudje bolj občutljivi na škodljive mikroorganizme, ki se prenašajo preko rok. Zato je higiena rok ena prvih obrambnih črt, ki ščiti varovance Domov, pred pred morebitnimi okužbami s COVID19, ki jih prinesejo obiskovalci na svojih rokah.

Samostoječi senzorski dozator smo namestili na recepcijo in ob vhodu v dvigalo, ker sta to dve najbolj kritični točki, ki ju obiskovalci Doma najprej in največkrat obiščejo. S tem želimo doseči, da si vsak obiskovalec že takoj ob vstopu v Dom razkuži roke z dezinfekcijskim sredstvom in da so roke res osvobojene vseh mikroorganizmov, ki bi jih lahko obiskovalci prenesli na varovance Doma.

Senzorski dozator Germstar uporablja dezinfekcijska sredstva v obliki tekočine, zato se sitemi Germstar ne mašijo tudi ob zelo množični uporabi. Ker je brizg tekočine nastavljiv, sistem poskrbi za optimalno porabo in učinkovitost sredstva ob razkuževanju rok s tem pa tudi za stroškovno vzdržnost namestitve.
Za nanos dezinfekcijskega sredstva, je vse kar je potrebno le nastaviti roko pod brizgalno odprtino in razkužilo se hitro nanese na roko s pomočjo gravitacije. Enostavnost uporabe poskrbi, da si roke razkužijo vsi obiskovalci, kvalitetno razkužilo za roke pa da so roke zares higienično neoporečne in da na njih ni neželenih škodljivih organizmov.