Žepni sprej 8ml

2,20  Cena NE vključuje DDV

Najmanjši iz družine pumpic in sprejev je 8ml žepni sprej, v obliki pisala. Primeren za vsakodnevno razkuževanje rok, saj gre v vsako torbico ali nahrbtnik. Z njim si lahko privoščite najboljšo zaščito z razkužilom Germstar Original Hand Sanitizer kadarkoli in kjerkoli. Razkuževanje rok za vsako priložnost.

Za ponovno polnjenje potrebujete G2 senzorski dozator ali plastenko z Germstar razkužilom.

Razkuževanje rok je osnova preventive in higiene rok

Razkužila Germstar uničijo do 99,9% vseh škodljivih mikroorganizmov, ki ogrožajo naše zdravje in zdravje naših bližnjih. Ker se večina nalezljivih bolezni prenaša z rokami, je razkuževanje rok najpomembnejše za preprečevanje širjenja.

Kategorija:

Opis

Najmanjši iz družine pumpic in sprejev je 8ml žepni sprej, v obliki pisala. Primeren za vsakodnevno razkuževanje rok, saj gre v vsako torbico ali nahrbtnik. Z njim si lahko privoščite najboljšo zaščito z razkužilom Germstar Original  kadarkoli in kjerkoli. Razkuževanje rok za vsako priložnost.

Razkuževanje rok je osnova preventive in higiene rok

Razkužilo Germstar Original uničijo do 99,9% vseh škodljivih mikroorganizmov, ki ogrožajo naše zdravje in zdravje naših bližnjih. Ker se večina nalezljivih bolezni prenaša z rokami, je razkuževanje rok najpomembnejše za preprečevanje širjenja.

 

Aktivne snovi: izopropil alkohol 70 g/100 g, etanol 5 g/100 g.
Nevarno. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Povzroča hudo draženje oči.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ali drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI ZAUŽITJU: Izprati usta z vodo. Ne izzivati bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Prazno embalažo in ostanke sredstva oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Dodatne informacije

Teža 0,3 kg