Namestitev pred in v operacijski sobi v Veterinarski bolnici Šentjur PE Ljubljana. Na zadnji sliki je lepo vidna razlika v višini namestitve Germstar senzorskega dozatorja, ki je v operacijski sobi nameščen višje, zaradi razkuževanja rok do komolcev.

Zaradi zmanjšanja tveganaj si osebje v operacijski sobi razkužuje roke do komolcev. Razkuževanje je osebju olajšano s pomočjo senzorskega delovanja dozatorja, ki samodejno ob prisotnosti rok brizgne potrebno količino razkužila na roke. Z namestitvijo senzorskih dozatorjev Germstar so se izognili nepraktičnemu pritiskanju vzvodov s komolcem ali gumbov. Tako so roke proste in takoj pripravljene na vtiranje razkužila. Količina brizga je nastavljiva in je na dozatorju ob vstopu v operacijsko sobo nastavljena na 0,7ml, na dozatorju v operacijski sobi pa na od 3ml do 5ml.