HemoDial, Center za nefrologijo in dializo, kjer zdravijo bolnike z opešanim delovanjem ledvic http://www.hemodial.si/ .

Senzorski dozatorji za razkuževanje rok so nameščeni na vseh kritičnih točkah. Nameščeni so na mestih, kjer obiskovalci in pacienti vstopajo v center in je bistvenega pomena za preprečevanje vnosa virusov in bakterij v dializni center.