Po dvomesečnem obsežnem testiranju smo postavili senzorski dozator Germstar na vhodu v jedilnico. Dozator je samostoječ, postavljen na stabilno talno stojalo G1. Jedilnico dnevno obišče do 500 varovancev in zaposlenih. V času kosila in malic, to pomeni veliko obremenitev, saj si v zelo kratkem času roke razkuži do 300 ljudi.

V DUO Impoljca so se za nakup sistema odločili iz praktičnih razlogov:

  • Senzorski dozator Germstar, nameščen na stojalu G1 ne blokira vhoda v jedilnico.
  • Razkuževanje rok je hitro in enostavno, kar zmanjšavrsto na vhodu v jedilnico.
  • Noga oziroma stabilizacijski podstavek stojala, je namenjen tudi lovljenju tekočine, za primer ko tekočina kapne iz rok. Tako podstavek hkrati ščiti tudi tla pred poškodbami zaradi kapelj razkužilne tekočine.
  • Zaradi samodejnega doziranja pa se je zmanjšala tudi poraba tekočine