• Contraco d.o.o., Špesov dom
 • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
 • Dom upokojencev Kranj
 • Dom upokojencev Sežana
 • DSO Ljubljana Vič-Rudnik
 • Fakulteta za farmacijo (katedra za Farmacevtsko kemijo)
 • Medicinska fakulteta (center za baromedicino)
 • Občina Dobrovnik
 • Osnovna šola Antona Linharta Radovljica
 • Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
 • Osnovna Šola Pod goro Slovenske Konjice
 • Osnovna šola Grm Novo Mesto
 • Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana