Za dosegu višeg standarda i sigurnosti pacienata u senzorski dozator Germstar je smješten u čekaonici dentalne ordinacije