Zadnja izmjena: 01.08.2017
Način plaćanja
Online trgovina Germstar pruža sljedeće načine plaćanja:
Novac nakon isporuke *
prijenosom na račun upravitelja Germstar- MJ Spirit Ltd. (Nakon ponude / predračuna)

* U slučaju pojedinačnih naloga zadržavamo pravo tražiti plaćanje bankovnom doznakom na račun upravitelja Germstar – MJ Spirit d.o.o. (Nakon ponude / predračuna).

Cijene su važeće u vrijeme dodjele ugovora i imaju unaprijed određeno trajanje.

Cijene vrijede u slučaju plaćanja s navedenih načina plaćanja, pod gore navedenim uvjetima.
Unatoč golemim naporima da se osigura točnost informacija, može se dogoditi da su podaci o cijeni pogrešni. U tom slučaju, ili u slučaju da promjeni cijene tijekom obrade narudžbe, usluga korisnicima će omogućiti odustajanje od kupnje, ali će također ponuditi korisnicima usluga rješenje koje će ići na obostrano zadovoljstvo.

Kupoprodajni ugovor između davatelja i kupca je sklopljen u trenutku kada dobavljač potvrdi narudžbu (kupac dobiva e-mail o statusu narudžbe). Od tog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i primjenjuju se na prodavatelja i na kupca.
Davatelj će izdati račun kupcu u trajnom mediju, s obračunatim troškovima i uputama o tome kako odustati od kupnje i nakoji način predmeti mogu biti vraćeni, ako je potrebno i moguće. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka na računu i obavijestiti prodavatelja o svim nedostacima u roku od osam dana od dana primitka.
Kasniji prigovori od zadanog roka, se ne uvažavaju.