Namestitev senzorskog dozatora G1 u Gostinstvo Mentor d.o.o. – Brza hrana Garač (tekoći sapun)

Upotreba samolepljivog aplikatora u gostionskom obrtu.

Prikaz jednostavne montaže samoljepljivog aplikatora

Gotovo za samo pet minuta.